Πλατφόρμα Συνεργασίας

Συνεργασίες

  • Ομάδα Συνεργασιών: Ομάδες
Συνεργασία (Κωδικός)Συντονιστής Τύπος
Εκπαιδευτικές πρακτικές NoSK (TEA103)Γιώργος Αρλαπάνος
Θέματα ΠΔΒ (TEA102)Νίκος Μπαντής
.
Τρισδιάστατη Εκτύπωση (3d Printing)Παναγιώτης Κ. Στασινάκης
Χρήση των εικαστικών τεχνών (TEA104)Ειρήνη Αναστασίου